Wybierz listy mailingowe, do których chcesz się zapisać


Spotkania z podróżnikami:

Festiwal Podróżników 100droga:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych “Twórcze Horyzonty” z siedzibą we Wschowie, przy ul. Obrońców Warszawy 12/4, w celu korzystania z usługi “Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi “Newsletter”.